Loteria “ROZLICZ PIT w Pruszczu Gdańskim”

 

W latach 2020-2022 zorganizowano blisko 50 loterii podatkowych typu “Rozlicz PIT i weź udział w losowaniu nagród” z łączną pulą nagród prawie 2 miliony złotych. W ten sposób jednostki samorządu terytorialnego podejmują aktywne działania w celu pozyskania nowych podatników lub zatrzymania tych “uciekających”.

Źródło: https://loteria.org.pl/product/raport-loterie-podatkowe-pit/

Pruszcz Gdański - loteria z sukcesem

Pruszcz Gdański od wielu lat wykorzystuje loterię promocyjną do ustabilizowania dochodów budżetu miasta. Sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich wymaga zdecydowanych działań, które zrównoważą politykę pobliskich gmin. Pruszcz Gdański konkuruje bowiem z ponad kilkudziesięciokrotnie większymi sąsiadami.

W roku 2022 udział przychodów z podatku PIT w ogólnych dochodach gminy wyniósł aż 39%. Każdy podatnik przynosi średnio 8.000 zł wpływu do kasy miasta. Dlatego Pruszcz Gdański rozsądnie inwestuje w utrzymanie obecnych i pozyskanie nowych podatników za pomocą loterii podatkowych.

Co dziesiąty mieszkaniec bierze udział w loterii

Według raportu “Loterie PIT. Perspektywy dla JST. Raport 2020-2022” działania urzędu w Pruszczu Gdańskim są tak skuteczne, że rokrocznie angażują nawet 15% mieszkańców. W 2020 r. w loterii podatkowej wzięło udział 3.000 osób, w edycjach 2021 i 2022 liczba ta przekroczyła aż 4.000 mieszkańców, a 10% tej liczby stanowili nowi podatnicy. Jest to jeden z najlepszych rezultatów w porównaniu do loterii organizowanych w innych miastach.

Źródło: https://loteria.org.pl/product/raport-loterie-podatkowe-pit/

Nagrody w loterii podatkowej

W Pruszczu Gdańskim, podobnie jak w pobliskim Gdańsku i Gdyni, co roku w loterii wygrać można samochód hybrydowy. Miasto pozyskuje wykonawców loterii w drodze konkursu ofert. Cena usług 154.653,54 zł brutto. Wartość puli nagród: 92.003,40 zł brutto.
Koszt organizacji loterii to mniej niż 5 zł na mieszkańca.

Nofsza.pl organizator loterii • moduły do loterii rozlicz PIT:

  • Moduł prawny: regulamin loterii, zezwolenie, gwarancja bankowa
  • Moduł www (www.pitwpruszczu.pl): przyjmowanie zgłoszeń, bezpieczeństwo danych
  • Moduł SMS: przesyłanie numeru losu wiadomością tekstową
  • Moduł eventowy: publiczne losowanie nagród

Źródło:
https://pruszcz-gdanski.pl/portal-szczegoly-wydarzenia.qbpage?wydarzenieId=477972
https://pruszcz-gdanski.pl/n-aktualnosci-lista.qbpage?hashTag=%22%23LoteriaPIT%22&articleId=309373

Mogą Cię zainteresować

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy:

Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

NOWA WSPÓŁPRACA I BIURO

+48 780 076 454 office@nofsza.pl

ZAPYTANIA UCZESTNIKÓW PROMOCJI

+48 58 573 12 21 bok@nofsza.pl

BIURO W WARSZAWIE

ul. Nowogrodzka 50/54,

lokal 518,

00-695 Warszawa

znajdź nas na linkedin